News

Overtourism Amsterdam

Plan van aanpak betreffende het over-toerisme Metropool Regio Amsterdam (MRA).

Continue groei wereldeconomie en toerisme.

Na de tijdelijke Corona dip wordt een verdere gestage groei van het wereldtoerisme verwacht, het aantal toeristen naar Amsterdam zal hierdoor toenemen van 20 miljoen in 2019 tot 30 miljoen in circa 2030. In 2040 zal het toerisme naar de MRA zeer waarschijnlijk gestegen zijn tot 40 miljoen per jaar.

Waarom komen toeristen naar Amsterdam?

Om met de juiste oplossingen te komen op het gebied van over-toerisme is het op de eerste plaats belangrijk om te weten, waarom toeristen naar Amsterdam komen. Hieronder een hele ruwe indicatie.

 1. Kunst/Cultuur 15 %.
 2. Meetings, Incentives, Conventions & Exhibitions (MICE) 15%.
 3. Business Travel 20 %.

Niet of nauwelijks beïnvloedbaar.

 • General leisure travel 50 %.

Deze grootste groep komt voor;” Atmosphere, Beer, Canabis, Design, Events & Freedom.

Hoe komen de toeristen naar Amsterdam?

Hiervoor is het noodzakelijk een zogenaamd “Destination-Visitors-Model” te ontwikkelen, waarin men de herkomst van de toeristen kan koppelen aan de gebruikte transportmiddelen. Hieronder een hele ruwe indicatie.

 1. Intercontinentale toeristen.

Komen per vliegtuig via een European Gateway zoals London, Paris, Frankfurt of Amsterdam. Bezoeken meerdere Europese landen per huurauto, trein, touringcar of cruiseschip.

 • Europese toeristen vanuit (na)buurlanden zoals België, N-Frankrijk, NW-Duitsland.

Bezoeken alleen de bestemming Nederland en/of Amsterdam per auto, camper, trein en touringcar.

 • Europese toeristen vanuit verder weg gelegen landen, zoals Spanje en Italië.

Deze buitenlandse toeristen komen voornamelijk met dezelfde low-cost-airline’s, waarmee Nederlanders naar hun buitenlandse vakantiebestemming vliegen. Vervolgens gaat de buitenlandse toerist met openbaar vervoer, taxi of huurauto naar Amsterdam.

Voorgestelde algemene maatregelen.

       1.        Belasting kerosine.

Het heffen van een Europese belasting op kerosine welke bijgevuld wordt in Europa en/of welke nog aanwezig is in de tanks van het vliegtuig. Deze maatregel zal een lange juridische weg moeten volgen en eventueel pas rond 2030 ingevoerd kunnen worden.

       2.     Verhogen airport-taks Schiphol.

De invoering van airport taks voor alle passagiers op vluchten eindbestemming Amsterdam Schiphol. Schiphol transfer passagiers zijn vrijgesteld, indien dit niet op EU-niveau geregeld kan worden.

       3.     HSL als alternatief voor vliegtuig op korte afstanden.

Een verbetering van de hsl-verbinding tussen London, Paris en Frankfurt zal leiden tot een verschuiving naar vervoer per trein. Maar ook dan blijven Schiphol en Amsterdam CS “The Gateway to Amsterdam.”

 • Verbieden kamerverhuur via o.a. Airbnb  in MRA.

Airbnb en andere verhuurders van privé locaties beschikken over 27.000 adressen in de Metropool Regio Amsterdam (MRA). Dit creëert mede de woningnood onder studenten, starters en lage inkomens in de MRA, lijdt tot de rolkoffer geluidsoverlast en sociale overlast in de wijken. Privé verhuur in de MRA moet verboden worden, maar aangezien hiervoor een nieuwe wetgeving op gemeentelijk, landelijk enmisschien zelfs Europees niveau noodzakelijk is, zal dit pas rond 2030 effectief ingevoerd kunnen worden.

       5.     Extra verhoging toeristenbelasting op hotelovernachtingen in de binnenring.

De toeristen die in het centrum overnachten hebben “een premium Amsterdam Experience”, net zoals een overnachting in het Efteling of Disney. Hiervoor dient extra betaald te worden.

        6.     Verminderen aantal festivals.

De afgifte van vergunningen voor het houden van festivals in de MRA, moet verminderd worden.

        7.    Toeristenbelasting op festivaltickets, EK en WK sportwedstrijden MRA.

Het invoeren van toeristenbelasting op festival tickets, EK’s en WK’s, mede ter bekostiging inzet hulpdiensten, politie en afzettingen.

        8.    Spreiding cultuur toeristen over Nederland.

Schilderijen uit het depot van het Van Gogh Museum en Rijks moeten tentoongesteld worden ter verspreiding cultuur toeristen naar Leiden (Rembrandt) en Uden (Van Gogh). Wel dient men zich te realiseren dat met de spreiding van cultuuriconen je slechts klein gedeelte van de markt (15%) beïnvloedt en verkort je hoogstens het verblijf van cultuurtoeristen in Amsterdam, omdat men natuurlijk altijd ook de topstukken wil zien zoals de Nachtwacht.

      9.     Stimuleren MICE toerisme.

MICE-toerisme versterkt het imago van Amsterdam als innovatieve gemeente en onderbouwt het vestigingsklimaat.  Amsterdam Partners moet zich in haar rol als DSM alleen op deze doelgroep focussen. Met een goede marketing is de MICE-markt van “kwaliteit toeristen” op de lange termijn enigszins te vergroten. Vergeet alleen niet dat de planning van nieuwe internationale congressen en tentoonstellingen 5-10 jaar vergt!

De bovenstaande acties zullen niet een hele significante invloed hebben op de groei van het toerisme naar Amsterdam, maar bieden wel de mogelijkheid om beter sturend op te treden in die gebieden waar de overlast het grootst is.

Verbetering toeristisch operationeel beleid Gemeente Amsterdam

De operationele problematiek met betrekking tot het over-toerisme in Amsterdam is vergelijkbaar met die van De Efteling en Disney gedurende hun topdagen.  De bovenstaande voorgestelde maatregelen leveren extra inkomen op voor de gemeente Amsterdam waardoor men instaat moet zijn voldoende mankracht en kennis aan te trekken voor de volgende activiteiten:

 1. Schoonmaak en handhaving.

Terwijl Disney en De Efteling er in slagen “Spic & Span” schoon te zijn met 60.000 bezoekers per dag, lukt de gemeente Amsterdam dit niet.

 • Bezoekers management.

Op hoogtijdagen dienen meer verkeer en bezoekers- begeleiders ingezet te worden.

 • Bezoekers onderzoek.

Heel veel essentiële data over het toerisme naar de MRA is niet voorhanden, zoals een Destination Visitors Model, enzovoort.

 • Bestrijding invloed onderwereld op toerisme Amsterdam.

Jaarlijks wordt er voor vele miljarden euro’s aan drugs verhandeld in Amsterdam. Veel van dit illegaal verdient geld vindt zijn weg naar “legale toeristische projecten”. “Kaalplukteams” moeten gericht optreden tegen toeristische bedrijven welke gefinancierd worden door de onderwereld. Circa 70 % van 185 geldwisselkantoren ,60 % van de 167 coffeeshops, 50 % van de bars, cafés en snakbars, 40% van de “toeristische winkels”, 30% van de restaurants en 20 % van de pensions en 2 & 3 * hotels in Amsterdam is in handen van de onderwereld!

 • Beleid “Toeristische winkels en eetgelegenheden

Men moet de afgifte stoppen en daar waar mogelijk intrekken van vergunningen voor de exploitatie van toeristisch gerelateerde winkels, zoals Nutella, Cheese, Currency Exchange, Suitcases, Souvenirs en voor cafetaria’s, pizzeria’s en shoarma eettenten.

 • Canabis beleid.

De verkoop van Cannabis aan buitenlanders moet men blijven gedogen. Indien dit wordt verboden zal de onderwereld onmiddellijk hier van gebruik maken en verplaatst de handel naar de zwarte markt.  Canabis moet tevens legaal geproduceerd kunnen worden door geregistreerde bedrijven.

 • Taxi’s.

Meer dan 30 % van de taxi’s dienen als drugskoeriers en vervoeren nauwelijks of geen passagiers.

Herinvoering van strikte vergunning, opleiding en controle op taxivervoer is dringend gewenst.

 • Uitbreiding wandelpaden/straten.

De hoofdwandelpaden in het Amsterdamse binnenstad toeristische circuit dienen verder verbreed en verbeterd te worden.

 • Betere scheiding voetgangersverkeer met fiets/scooter.

Fiets en scooterwegen snelwegen aanleggen en uitbreiding fiets/scooter verbod in bepaalde drukken toeristische straten

 1. Autoverkeer en parkeren.

Terugdringen autoverkeer binnenring en vermindering parkeerplaatsen grachtengordel.

 1. Ontwikkeling toeristisch masterplan/ ruimtelijke ordening.

De ontwikkeling van een toeristisch masterplan voor Amsterdam is noodzakelijk. Nieuwe attracties, musea en theaters moeten als ‘zichtankers”, dwars geplaatst worden op de hoofdroutes van de toeristen; zijnde Amsterdam Noord-Amsterdam CS- Museum Plein-RAI-Zuidas. (Ruwweg route Noord-Zuid metrolijn)

Goedbedoelde maar ineffectieve acties m.b.t. aanpak over-toerisme.

 1.  NBTC. The other Holland.

De goedbedoelde acties van NBTC om de toeristen beter te spreiden over Nederland zullen géén of nauwelijks effect hebben. Amsterdam is en blijft de trekker van het internationale toerisme naar Nederland. Net zoals New York, London, Parijs, Rome, Venetië en Florence een must zijn om te bezoeken. 

Het NBTC beschikt slechts over € 1 miljoen aan vrij besteedbaar promotiegeld en kan dus het wereldtoerisme naar Amsterdam nauwelijks beïnvloeden en zeker niet de spreiding over Nederland.

De omzet van het toeristische bedrijfsleven in Amsterdam/MRA bedroeg in 2019 circa € 6 miljard. Dit betekent dat er jaarlijks minimaal € 250 miljoen door het bedrijfsleven wordt uitgeven voor de promotie van bezoek aan Amsterdam! Deze pull-in factor is vele malen sterker dan de zwakke NBTC “push-out” inspanningen. 

Tenslotte bestaan de 30 miljoen toeristische bezoeken uit dag bezoek en bezoek vanuit een overnachtingsadres in de MRA. De verhouding is circa 55 % dag bezoek en 45 % vanuit hotel, enz.

Het “waterbed effect” zal ervoor zorgen dat het totale aantal hetzelfde blijft. Dat wil zeggen, wanneer toeristen toch in Den Haag of Rotterdam gaan overnachten…, ze als dagtoerist naar Amsterdam zullen komen.

 • Verplaatsen Cruise Terminal.

De verplaatsing van de Cruise Terminal zal geen effect hebben op het aantal toeristen naar Amsterdam. Hooguit zal het effect hebben met welke transportmiddel ze komen naar de Dam. Of met de bus vanuit de nieuwe terminal of per bus/trein vanaf de cruise terminal Rotterdam.

Kan je het dagtoerisme afremmen naar Amsterdam?

Nee, want je kan niet zoals in Venetië entree gaan heffen. Dit is praktisch onuitvoerbaar in Amsterdam.

Je kunt het wel beter beheersen door spreiding van bezoekers in tijd, net zoals bij Disney een tijdslot in te voeren wanneer je een bepaald museum of attractie kan bezoeken.  Alle musea en attracties in Amsterdam moeten verplicht worden hieraan mee te werken, via een app die de toeristen kunnen downloaden.

Zonder app geen toegang tot museum of attractie.

Tevens moeten de openingstijden van musea en attracties op hoogtijdagen verleng worden van 9.00 uur tot 22.00 uur!

Zie Disney: https://www.disneyworld.eu/experience-updates/park-reservations/

Creatie toeristische retentiegebieden periferie MRA

Aangezien op langere termijn het aantal toeristen naar Amsterdam zal oplopen tot 40 miljoen is een verdere oplossing de creatie van “toeristische overloop gebieden” aan de rand van Amsterdam, zoals de Zaansche Schans en/of HollandWorld in Park21.

HollandWorld creëert extra capaciteit van circa 30.000 per dag = circa 11 miljoen per jaar. Zie www.hollandworld.nl;