Media

Floriade 2022 Pointer KRO/NCRV

Aan de lijn is Hans van Driem één van de directeuren van de Floriade in Zoetermeer in 1992 en later onder meer directeur
van pretpark Walibi. Welkom. Als u de situatie in Almere nou eens vergelijkt met de tijd dat u zelf directeur van de Floriade was, wat is er dan veranderd?

In 1992 was de Floriade nog een echte Wereld Tuinbouw Tentoonstelling en droeg de tuinbouw via de productschappen en promotieorganisaties vele miljoenen bij. Al deze instanties bestaan niet meer in 2022 en vandaag is de situatie precies andersom.

De gemeente Almere moet nu de tuinbouwsector, via de Nederlandse Tuinbouw Raad (NTR), miljoenen betalen om een Floriade te mogen organiseren.

Vervolgens moeten ze smeken of de NTR voldoende tuinbouwproducten wil tentoonstellen, zodat de bezoekers in 2022 nog iets van bloemen en planten op de Floriade kunnen zien! 

De kwaliteit en kwantiteit van bloemen en planten die worden tentoongesteld neemt elke Floriade sterk af.

De reden is namelijk dat de Nederlandse tuinbouwsector in de 21e eeuw nauwelijks meer geïnteresseerd in een Floriade in Almere.

De sector exporteert in 2022 voor miljarden naar het buitenland. Daar ligt nu hun interesse voor promotie! Niet in Almere!

U volgt de Floriade in Almere kritisch, schrijft rapporten en concludeert in één van uw rapporten dat de gemeente een groot risico neemt door alle kosten op zich te nemen. Wat is het gevaar daar?  

De gemeente neemt een groot risico. Er is nu bijna 150 miljoen euro uitgeven aan belastinggeld aan dit evenement, door de gemeente Almere, Provincie Flevoland, Rijksoverheid en EU. 

De overheid heeft de schatkist bijgevuld maar heeft nu duidelijk laten weten deze bodemloze put niet te blijven vullen.

Het kan best zijn dat daarom de BV Floriade failliet gaat wanneer de kosten en de inkomsten in 2021 en 2022 tegenvallen.  Dan kan de Floriade alsnog voortijdig de poorten sluiten, net zoals de Wereld Expo in New Orleans in 1984.

Ook expo’s kunnen failliet gaan!

Wat zou er wat u betreft moeten veranderen?  

Op 3 gebieden moet er wat gebeuren:

  1. Na afloop van de Floriade 2023 moet er een diepgaand en onafhankelijk onderzoek komen naar alle uitgaven met belastinggeld in relatie met de Floriade. Een soort parlementair onderzoek. Alle overheden die hebben meebetaald moeten volledig openheid van zaken geven. Alleen op die manier kan de burger zien wat de Floriade heeft gekost en opgeleverd.
  2. Na afloop van de Floriade 2023 moet er een diepgaand en onafhankelijk onderzoek komen naar alle uitgaven met belastinggeld in relatie met de Floriade. Een soort parlementair onderzoek. Alle overheden die hebben meebetaald moeten volledig openheid van zaken geven. Alleen op die manier kan de burger zien wat de Floriade heeft gekost en opgeleverd.
  3. Na afloop van de Floriade 2023 moet er een diepgaand en onafhankelijk onderzoek komen naar alle uitgaven met belastinggeld in relatie met de Floriade. Een soort parlementair onderzoek. Alle overheden die hebben meebetaald moeten volledig openheid van zaken geven. Alleen op die manier kan de burger zien wat de Floriade heeft gekost en opgeleverd.

Laat niet de burgers van de gemeente Almere opdraaien voor alle financiële kosten en risico’s van jullie Wereld Tuinbouw Tentoonstelling Floriade.

De voorzitter van de NTR zegt dat als gevolg van de Floriade 2012 veel bedrijven zich hebben gevestigd in de Floriade Legacy van Venlo.

Wat is uw mening?

Dit is één van de hardnekkige sprookjes die verteld worden in het kader van de Floriade 2012 Venlo.

In werkelijkheid hebben de kantoren in de jaren direct na de Floriade bijna geheel leeg gestaan. Er is dus geen enkel direct verband geweest met de Floriade.

Pas de laatste jaren zijn door toegenomen bedrijvigheid in het gebied, met veel moeite en subsidie, eindelijk alle kantoren en bedrijfsruimtes op het oude Floriade terrein verhuurd.